Gręžiniai VilniujeKontaktai

Vandentiekio sistemos

Pasiūlysime optimaliausius vandens tiekimo sistemų sprendimus

Norint eksploatuoti vandens gręžinį, reikia įrengti vandens tiekimo sistemą, susidedančią iš gręžinio, siurblio, vandens pakėlimo vamzdžio, elektros kabelio, tvirtinimo lynų, slėgio palaikymo įrangos, siurbio valdymo pulto ir kt.
Įrengiant gręžinius vandens pakėlimo siurblį montuojame adapterio pagalba, keliems namams (vartotojams) statome siurblinės.Visais atvejais sprendimą, kaip reikėtų įrengti vandens tiekimo sistemą, turi priimti techninio. projekto dalies vadovas.

Gręžinio siurblinėje montuojame valdymo įrangą, yra galimybė prijungti papildomų vartotojų

Pirmo pakėlimo vandentiekio siurblinės paskirtis yra apsaugoti gręžinio žiotis nuo galimo užteršimo bei palengvinti vandens tiekimo sistemos įrengimų montažą, priežiūrą ir remontą. Siurblinės būna antžeminės arba požeminės. Siurblinės matmenys priklauso nuo joje montuojamos įrangos. Siurblinei keliami šie pagrindiniai reikalavimai: joje turi būti įrengta ventiliacija, hidroizoliuota, kad į šachtą nepatektų gruntinis vanduo ir paviršinės nuotėkos, turi būti išspręstas automatinis susirenkančių siurblinėje nuotekų išpumpavimas, turi būti užtikrintas automatinis siurblio maitinimo atjungimas, įvykus avariniam siurblinės užpylimui vandeniu ir t.t.

Mūsų specialistai teisingai parinks siurblius ir Jūs nepritrūksite vandens

Vandens siurblio paskirtis - pakelti vandenį iš gręžinio per vandentiekio tinklus vartotojui. Požeminis vanduo iš gręžinio dažniausiai  eksploatuojamas giluminiais siurbliais. Atskirais atvejais, kai gręžinyje vandens lygis yra 6-8 m gylyje arba aukščiau, galima naudoti išcentrinius siurblius.

Vandens siurblio parinkimas požeminio vandens gręžinio eksploatacijai yra labai svarbus momentas

Teisingas siurblio parinkimas apsprendžia vandens tiekimo sistemos darbo efektyvumą, išvengiama siurblio (o tuo pačiu slėgiminės, valdymo ir apsaugos aparatūros) permontavimo ateityje dėl nekvalifikuoto jo parinkimo. Parenkant siurblius būtina atsižvelgti į:

  • gręžinio našumą, statinį ir dinaminį vandens lygį gręžinyje, vandens lygio žemėjimą laike;

  • vandens poreikį vartojimui, buičiai, vejų laistymui (rankiniam ar automatiniam), ar planuojama ateityje daugiau vartotojų;

  • slėgį, reikalingą vandentiekio tinkluose;

  • slėgio nuostolius vamzdynuose, jungiamojoje ir uždaromojoje armatūroje, vandens filtruose (jeigu juos numatoma montuoti) ir kt.;

  • vandens filtrų (jeigu jie bus) prasiplovimui reikalingą vandens kiekį.

Turėdami reikalingą informaciją, nustatome siurblio našumą ir vandens kėlimo aukštį (slėgį). Pagal šiuos parametrus iš siurblių darbo grafikų (lentelių), atsižvelgdami į siurblio variklio darbo naudingo veikimo koeficiento kreivę, parenkame reikalingą siurblį. Renkant siurblius būtina atkreipti dėmesį į gręžinio eksploatacinės kolonos ir siurblio diametrus (siurblys gali netilpti į gręžinį arba blogai bus aušinamas jo variklis), elektros kabelių skerspjūvius, slėgiminę, valdymo ir apsaugos aparatūrą, siurblių ir jų variklių gamintoją.Siurblius į gręžinius montuojame įvairaus diametro PVC vamzdžiais.Esant didesniam gręžinio našumui, į vieną gręžinį montuojame du siurblius, t.y. panaudojant vieną gręžinį įrengiame dvi, nepriklausomas viena nuo kitos, vandens tiekimo sistemas. Dviejų siurblių montavimas į vieną gręžinį ypač efektyvus, kai vienas siurblys tiekia vandenį geoterminio šildymo sistemai (šilumos siurbliui), o kitas – buitinėms reikmėms arba kai reikalingi labai skirtingo našumo siurbliai. Pvz.: buitinėms reikmėms reikia mažo našumo siurblio, o priešgaisrinių rezervuarų užpildymui galingo siurblio. Toks vandens tiekimo sistemų įrengimų būdas pasiteisina ir tada, kai du vandens vartotojai nori būti nepriklausomi vienas nuo kito arba vienas pageidauja įsirengti hidroforinę vandens tiekimo sistemą (dėl pigumo), o kitas - pastovaus slėgio vandens tiekimo sistemą (dėl komforto). Dviejų siurblių montavimui į vieną gręžinį naudojame specialius dvigubus adapterius arba specialias gręžinių galvutes.